Fortsatt starkt resultat för Bjuvs kommun

Bjuvs kommun redovisar i sitt årsbokslut för 2017 ett resultat på 25,4 miljoner kronor, vilket är 11,4 miljoner kronor högre än budget. Lägre driftkostnader tillsammans med bland annat god utveckling av skatteintäkter och finansiella kostnader förklarar det positiva resultatet.

Av resultatet på 25,4 miljoner är förslaget att ytterligare 12 miljoner avsätts för att täcka beräknade kostnader för de stora översvämningarna som drabbade kommunen i juni 2016. Efter avsättningen uppgår resultatet till 13,4 miljoner kronor. Tillsammans med de sedan tidigare avsatta 24 miljonerna innebär det att den totala avsättningen uppgår till 36 miljoner kronor.

- Resultatet visar att Bjuvs kommun i grunden har en god och stabil ekonomi, säger Anders Månsson, kommunstyrelsens ordförande. Det är bra eftersom vi under kommande år behöver göra flera stora investeringar för att fortsätta att utveckla Bjuv i den positiva riktning som vi gör nu.

Förslaget är att avsättningen för översvämningen, på motsvarande sätt som föregående år, delas lika mellan den skattefinansierade verksamheten och VA-kollektivet. På så sätt blir underskottet för den avgiftsfinansierade verksamheten mindre än om hela kostnaden läggs på VA-kollektivet och behovet att höja taxa lägre.

Före avsättningen är resultatet för den skattefinansierade verksamheten 14,1 miljoner.

- Resultatet är en effekt av att verksamheterna har god kontroll och driver sina verksamheter effektiv, säger Samuel Sköld, ekonomichef i Bjuvs kommun. Detta är mycket viktigt för att klara våra framtida utmaningar. Vi har haft en fortsatt god utveckling av skatter och statsbidrag samtidigt som vi kunnat dra nytta av det låga ränteläget.

Under 2017 investerade Bjuvs kommun för totalt 141 miljoner kronor. Några av de större investeringarna var bland annat nya Brogårdaskolan, markförvärv för att möjliggöra framtida bostadsbyggande, gatubelysning (LED), ny central lekplats, multisportsarena och nyckelsystem för särskilda boende.

Webbredaktör: Josefine Wahlström (jwm)
Sidan ändrad: 2018-04-05

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00