Funktionshindrad - hur upplever du de insatser du tar del av?

Nu genomförs den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet 2018.

Handikapp- och psykiatriomsorgen i Bjuvs kommun kommer att skicka ut enkätundersökningen till dig som beviljats en eller flera insatser i någon av verksamheterna personlig assistans, daglig verksamhet, boendestöd och gruppboende.

Enkäterna kommer att skickas ut under september och svarsperioden är fram till den 31 oktober.

Syftet med enkäten är få en uppfattning om hur du som invånare i Bjuvs kommun upplever kvalitén på de insatser du tar del av. Ditt svar är viktigt för oss!

Har du några frågor kan du kontakta din personal eller verksamhetschefen för handikappomsorgen, Jessica Rosenberg Öberg, 042-458 52 15.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2018-09-14

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Evenemang