Gå en kurs för att utveckla ditt föräldraskap

Vill du utvecklas och reflektera över ditt föräldraskap? Bjuvs kommun har sedan en tid tillbaka erbjudit kurser i aktivt föräldraskap. I vår drar de populära kurserna igång igen, och en nyhet för 2018 är att de även kommer att hållas för arabisktalande föräldrar.

Kurserna följer en modell som utgår från att alla kan utvecklas och bli bättre som föräldrar genom att reflektera över sitt föräldraskap. Genom att gå kursen kan du som förälder bli mer medveten, lära dig att se samband och hitta verktyg för att möta barnen där de befinner sig.

- Det handlar inte om att bli en perfekt förälder, utan om att bli tryggare och mer medveten i sitt föräldraskap, säger Olivera Markovska, socialrådgivare på familjecentralen och en av vårens kursledare.

Aktivt föräldraskap är ingen metod, utan snarare ett förhållningssätt. Förhållningssättet bygger på att barnen ska växa upp med en god självkänsla, utveckla ett gott självförtroende och ett gott mod, kunna samarbeta och ta ansvar. Aktivt föräldraskaps förhållningssätt bygger på värden och begrepp som likvärdighet och ömsesidig respekt, och att arbeta för att bygga en god relation till sitt barn.

Stort intresse för kurserna

I vår hålls kurser i aktivt föräldraskap 0-3 år och 4-12 år på familjecentralerna i Bjuv, Billesholm och Ekeby, och för tonårsföräldrar på Jens Billeskolan.

Miranda Jörgensen har gått kursen för barn 0-3 år, och vill gärna fortsätta med de andra kurserna i framtiden. Hon uppskattar kursens innehåll.

Bild på Miranda med sonen Seth i sitt knä.Miranda Jörgensen med sonen Seth. 

- Jag tycker kursen var jättebra, man fick råd och tips som skiljer sig från de vanliga man brukar få. Jag tog med mig mycket som jag kan använda i vardagen, bland annat tips om problemhantering och om att möta barnet inför tre års-trotset.

Kurserna har varit populära hos många föräldrar i kommunen, och på senare tid har det även vuxit en efterfrågan hos arabisktalande att gå kursen. I vår kommer den därför för första gången hållas för arabisktalande föräldrar på familjecentralen i Billesholm.

En av dem som anmält sig är Rahaf Saidi, som kom till Sverige för bara två månader sedan.

- När jag först kom hit kände jag mig lite rädd och osäker. Jag har hört mycket bra om den här kursen och vill gärna gå den för att lära mig mer om hur man gör i Sverige.

Bild på tre kvinnor som sitter på golvet i Familjecentralen. En av kvinnorna har sin dotter i knät. Rahaf Saidi, till höger, ser fram emot att gå kursen i vår.

Rahaf hoppas även kunna få med sig några konkreta råd från kursen.

- Jag vill kunna jobba bättre med min dotter Laya och till exempel få tips på hur jag ska bemöta henne när hon vill bestämma för mycket.

Här hittar du vårens kurser i aktivt föräldraskap

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2017-12-20

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00