Föräldrarstöd, föräldrarkurser

Vi på familjecentralen har utbildningar i föräldrarstöd och i aktivt föräldraskap och erbjuder föräldrasamtal

 

Vi erbjuder kurser i Aktivt föräldraskap - en kurs om mer samarbete med barnen och aktivt föräldrarskap och kurs i Cirkle of Security -trygghetscirkeln- Barn föds inte med en tillhörande bruksanvisning, barnet själv är själva bruksanvisningen

Våra kurser är kostnadsfria och kurslitteratur kan du få låna och/eller köpa. 

Kurs i Aktivt föräldraskap - det kommer starta tre kurser under våren 2019.

  • Aktivt föräldraskap småbarn 0-3 år
  • Aktivt föräldraskap 4-12 år
  • Aktivt föräldraskap tonår

Kurserna följer en kursplan och en modell som utgår från att vi alla kan utvecklas och bli bättre som föräldrar genom att reflektera över vårt föräldraskap.
Förhållningssättet bygger på att barnen ska växa upp med en god självkänsla, utveckla ett gott självförtroende och ett gott mod, kunna samarbeta och ta ansvar.

Hur blir man tydlig som förälder utan att hota, muta eller kränka?

På kurserna visar vi på ett förhållningssätt som underlättar i föräldraskapet och hur man lär sig förstå barnens behov och beteende och hur man kan kommunicera.

Om du vill veta mer om Aktivt föräldraskap

Aktivt föräldraskap

Barnen måste få ta tid 

Att finna sin egen inre förälder

Familjen- fokus behöver vara på de vuxna

Aktivt föräldrarskap- ett förhållningssätt inte en metod 

Anmälan till kurserna sker via mejl eller telefon:
Anna-Karin.Nystrand-Sacaneno@bjuv.se  
tel. 042-458 54 60

 

CIRKEL OF SECURITY  -Föräldrautbildning för föräldrar med barn 0-6 år

Barn föds inte med en tillhörande bruksanvisning, barnet själv är själva bruksanvisningen
Vill du bli bättre på att tyda ditt barns signaler och behov?
Vill du bli bättre på att tyda ditt barns signaler och behov?

Alla barn vill känna sig säkra och trygga och behovet av trygga relationer är inbyggt i allt vi gör, hela tiden.

Utbildningen bygger på några grundläggande principer som är viktiga för att skapa trygghet. Det är lätt att lära sig och det handlar inte om att man ska bli någon perfekt förälder.
Allt barnet behöver är att jag är tillräckligt bra, vilket innebär att man får göra misstag som förälder.

Trygghet handlar snarare om att man lär av sina misstag. Det är heller aldrig försent att börja med trygghetscirkeln. Den är användbar från spädbarnsålder till tonåren och även i vuxenrelationer.

Anmälan till kursen sker via mejl eller telefon:
Eva.Malmborg@bjuv.se
tel 042- 458 53 46

 

Föräldrastöd/samtal

"Vi blir bara ovänner hela tiden" 
"Han/hon lyder aldrig"
"Jag bara tjatar och tjatar"

På familjecentralerna erbjuder vi föräldrastöd kostnadsfritt, och du får gärna vara anonym och vid behov av tolk hjälper vi till med det. Webbredaktör: Andreas Wallin (awn)
Sidan ändrad: 2019-04-16

Kontakt

Bjuvs kommun telefon 042-458 50 00

Familjecentral Bjuv
Mejerigatan 1
267 25 Bjuv

Öppen förskola - Bjuv
Förskollärare
Annakarin Nystrand-Sacaneno
Anna-Karin.Nystrand-Sacaneno@bjuv.se
0709-55 36 60
042-458 54 60

Familjecentral Ekeby
Storgatan 46
267 76 Ekeby

Öppen förskola - Ekeby
Pedagog
Emelie Dahlstedt
Emelie.Dahlstedt@bjuv.se
042-458 54 72

Barnvårdscentralen BVC
Bjuv
042-406 00 88
Ekeby
042-406 09 20

Barnmorskemottagningen (BMM)
Bjuv 
0771-22 90 00
Ekeby 
0771-22 90 00

Social rådgivare
Bjuv
042-458 51 36
Ekeby 
042-458 51 36