Hanteringen av matdistributionen i hemtjänsten får med beröm godkänt

Söderåsens miljöförbund gjorde en inspektion i hemtjänsten i november kring kontroll av hur livsmedelslagstiftningen följs kring kylmaten. Hemtjänsten fick med beröm godkänt, det vill säga det fanns ingenting att anmärka på.

Tidigare har det även varit en inspektion hos kostenheten på köket i Jens Billeskolan där kylmaten produceras. Även där uppfyller Bjuvs kommun de krav som ställs. Det innebär att vi kar fått ett kvitto på att kylmatsprocessen är säker från tillagning ut till leverans hos vårdtagare.

En framgångsfaktor är att kostenheten och hemtjänsten har ett mycket nära samarbete kring hantering och leverans.

Bjuvs kommun har blivit ett föredöme kring hantering av kylmat och nu har flera grannkommuner hört av sig för att få kunskap och råd.

Enkätsvar från vårdtagare som har matdistribution visar också att de allra flesta är mycket nöjda med maten.

Bild på Patrik Jönsson som levererar den kylda maten.Patrik Jönsson levererar den kylda maten hem till vårdtagarna.

Fakta om matdistribution

Du som bor i ordinärt boende men har svårt att på egen hand klara av att laga mat eller besöka någon av våra restauranger (Varagården eller Solhemmet) kan via hemtjänsten ansöka om mat via matdistribution.

Tillagningsköket på Jens Billeskolan producerar enportionsrätter som hämtas och levereras hem till vårdtagaren en gång i veckan av personal från hemtjänsten. Du som bor i Bjuv får maten levererad på måndagar och du som bor i Billesholm eller Ekeby får maten levererad på fredagar.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2017-12-19

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00