Höga resultat för nyanlända elever i Bjuvs kommun

För nyanlända elever i årskurs 9 i Bjuvs kommun har meritvärdet ökat markant det senaste året. En av förklaringarna till det är satsningarna på studiehandledning.

- Nyanlända elever kommer till ett nytt skolsystem med nytt språk, säger Carina Leffler, chef för barn- och utbildningsförvaltningen. Det är en utmaning för svenska skolan som behöver ta emot och arbeta på ett sätt så att dessa elever snabbt lär sig svenska och blir behöriga att söka vidare till gymnasiet. Därför är det roligt att se att när resultaten i Sverige sjunker går de nyanlända eleverna i Bjuvs kommun mot strömmen, både meritvärde och behörighet ökar.

Meritvärdet inklusive de nyanlända eleverna, har stigit från 205,1 till 215,8, det vill säga 10,7 meritpoäng. På samma sätt har behörigheten inklusive de nyanlända ökat från 80,3 % till 82,3 %

- Många av våra nyanlända elever har mycket kunskap med sig från sina hemländer, säger Christel Nilsson, rektor för särskolan och modersmålsenheten. Språket blir en barriär. Eleven får därför stöd av en studiehandledare som hjälper hen att förklara ämnet, översätta och stötta i svenska språket.
Studiehandledaren träffar eleverna, till största del under lektionerna. Antal tillfällen kan variera från två lektioner per dag till en gång i veckan beroende på behov. Studiehandledaren kan också träffa eleverna före en lektion för att förbereda och skapa förförståelse, till exempel inför ett nytt arbetsområde.
- Jag underlättar också i integrationsarbetet, säger Zena Kadhm, studiehandledare på Jens Billeskolan. Jag pratar med eleverna om det sociala samspelet på rasterna och hur det fungerar i klassrummet. Den svenska skolan skiljer på många sätt från skolor i andra länder.

Tidigare har kommunen arbetat med introduktionsklasser men märkte att steget in i klassrummet blev för stort. Med studiehandledare kommer integrationen igång fortare och eleverna blir en del av gemenskapen från början. På så sätt lär eleverna sig språket parallellt med att de lär sig ämnet.

Maya Alholaibi går i nian på Jens Billeskolan. Hon kom till Sverige från Syrien för tre år sedan och har fått stöd av studiehandledare.
- De har hjälpt mig med språket på lektionerna, både för att förstå ämnet och för att lära mig svenska, säger Maya. Om ett år börjar jag gymnasiet. Mina favoritämnen är matte och kemi. Det är kul, jag vill studera till läkare efter gymnasiet.

Zena och Maya

Webbredaktör: Josefine Wahlström (jwm)
Sidan ändrad: 2017-11-15

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00