Hundra lägenheter planeras i norra delen av Bjuv

Den 4 juni beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Vråken 1, vid Tibbarpsgatan och Råggatan I Bjuv. Planen ska medge ungefär 100 lägenheter i upp till fyra våningar.

Enligt inlämnade skisser handlar det om ett L-format vårdboende kombinerat med bostäder i fyra våningar samt punkthus i tre våningar. Punkthusen är av samma typ som för tillfället byggs på Industrigatan (Kvadraten 1) i centrala Bjuv.

- Vi vill fortsätta satsningen på Bjuv som är en kommun som växer och utvecklas, säger Mikael Hofman, på Erho-bygg som har inkommit med förfrågan att ta fram den nya detaljplanen. Det är en stor efterfrågan på våra lägenheter på Industrigatan och därför vill vi bygga ännu fler i Bjuv.

Den befintliga detaljplanen medger bostäder i två våningar men exploatören önskar fler våningar.

- Jag märker en stor efterfrågan av att bygga bostäder i Bjuv, säger Anders Månsson, kommunstyrelsens ordförande. Läget är perfekt, precis i närheten av den nya Brogårdaskolan som kommer att stå klar i början av 2019.

Webbredaktör: Josefine Wahlström (jwm)
Sidan ändrad: 2018-06-07

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Evenemang