Hur får en gata sitt namn?

Den senaste tiden har det börjat byggas många nya bostäder i Bjuv, och fler är på gång. När ett helt nytt bostadsområde träder fram behöver de nya gatorna få namn – men det är inte så enkelt som att bara ta vilket namn som helst.

Det är kommunerna i Sverige som ansvarar för att namnge vägar, gator och allmänna platser inom detaljplanelagt område. Det kan också handla om exempelvis stadsdelar, kvarter och kommunala inrättningar som behöver nya namn.

I Bjuvs kommun ansvarar byggnadsnämnden för namnsättning. När nya namn ska bildas tar en namnberedningsgrupp av tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen fram förslag som sedan går till beslut i byggnadsnämnden.

Det finns många saker att ta hänsyn till

När namnberedningsgruppen tar fram namnförslag finns det vissa principer som ska följas. Bland annat ska namnet vara unikt och inte finnas i kommunen sedan tidigare, det ska också vara lätt att skriva, uppfatta och uttala. Namnen ska gärna ge koppling till platsen och till traditioner om det är möjligt. Riktlinjerna säger också att användning av personnamn bör ske med försiktighet, och för att främja jämställdheten bland namngivna personer ska kvinnonamn beaktas. Om det behövs kan namnberedningsgruppen kalla in expertis för att hjälpa till med ett namn på en viss plats.

Nya gator vid kyrkan och vattentornet är de senaste som fått namn

Vid kyrkan i Bjuv, söder om vattentornet längs Kyrkvägen, ligger ett område som är planerat för nya bostäder. I området kommer det att anläggas två nya gator som ska få namnen Lilla klockgatan och Stora klockgatan. Hur resonerade då namnberedningsgruppen angående dessa namn?

Bild på vattentornet och grönområden runt omkring där de nya gatorna ska anläggas.

I området runt kyrkan finns idag två gator med namnen Prästgatan och Kyrkvägen. Detta tog namnberedningen fasta på och ville koppla ihop det nya området med dessa gatunamn för att skapa ett lite större område med samma tema. I Bjuvs kyrka finns det även en storklocka och en lillklocka. Namnen Stora klockgatan och Lilla klockgatan är dessutom unika, då Bjuvs kommun än så länge verkar vara ensamma om dem i Sverige.

Flygbild som visar det nya bostadsområdet ovanifrån.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2018-04-18

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Evenemang