Hur ska avfall hanteras i framtiden?

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en regional avfallsplan samt renhållningsordningar för kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Du får gärna komma med synpunkter!

Förslagen är nu ute för samråd. Det betyder att invånare och intressenter ges möjlighet att lämna synpunkter. De utställda förslagen kan du läsa på NSR:s webbplats eller i tryckt upplaga på Bjuvs bibliotek.

Kom och prata med oss!

Personal från NSR AB kommer att finnas på plats på biblioteket i Bjuv den 7 mars klockan 17-19 för att svara på frågor.

Vad är en renhållningsordning?

I renhållningsordningen finns lokala bestämmelser för hur avfallshanteringen ska fungera inom kommunen. I den kan fastighetsägare, verksamheter och kommuninvånare läsa om vem som ansvarar för vad, när det gäller hur avfall ska hanteras. Den beskriver till exempel hur ofta avfall ska hämtas, hur transportvägar ska se ut och hur kärl ska placeras.

En gemensam regional avfallsplan ökar genomslagskraften

Avfallsplanen innehåller övergripande mål och åtgärder som ska bidra till att avfallet i kommunen minskar och att det avfall som slängs blir mindre farligt för miljön och människors hälsa. Tidigare har varje kommun haft sin egen avfallsplan. Med det nya gemensamma dokumentet ökar nu möjligheten till samarbeten och kommunerna kan sätta skärptare mål tillsammans för ökad effekt.

Så lämnar du synpunkter

Synpunkter på förslag till ny renhållningsordning och avfallsplan ska lämnas skriftligen senast den 31 mars 2019.

Du kan skicka dina synpunkter till NSR AB, 251 89 Helsingborg eller till nsr@nsr.se. Du kan också lämna din synpunkt i förslagslådan på biblioteket i Bjuv.

Bild på förslagslådan som finns på biblioteket i Bjuv.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2019-02-18

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Evenemang