Hyvling och saltning av grusvägar skjuts upp

Det krävs stora mängder vatten för hyvling och saltning av grusvägar. NSVA har meddelat att det råder vattenbrist, därför skjuts arbetet upp.

Nya beslut fattas löpande och så snart det är möjligt återupptas arbetet. Teknisk drift-enheten jobbar med att hitta en lösning för tillgången till vatten på annat sätt.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2018-06-07

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Evenemang