Industriell symbios skapar hållbara stadsmiljöer

Bjuvs kommun är partner i UBIS, ett EU-projekt som syftar till att utveckla samverkan mellan industrier för att dra nytta av restprodukter.

I veckan har Bjuvs kommun haft besök av Dansk Symbiose Center. Besöket handlade bland annat om hur Bjuv jobbar för att hela samhället ska få nytta av restvärme och skapa både trivsamma och säkra miljöer.

Bjuv tar nytta av restvärme från Höganäs Borgestad. Restvärmen leds ut i trottoarer och i en sittmöbel kring stationsområdet. Detta är ett pilotprojekt och förhoppningen är att metoden ska kunna användas på fler platser i Bjuvs kommun i framtiden.

Besöket bestod av en rundtur i Food Valley of Bjuv och avslutades på Söderåsens Bioenergi som planerar för att utveckla verksamheten kring sin biogasanläggning. Rudolf Tornerhjelm berättade om hur han ser ett framtida hållbart lantbruk och cirkulärt industrikluster ta form.

Här kan du läsa mer om UBIS-projektet

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2019-04-26

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Evenemang