Välkommen till kommunfullmäktige

Du är välkommen att lyssna på vad dina politiker beslutar om! Nu kan du före, eller efter, sammanträdet läsa kommunfullmäktiges handlingar här på hemsidan.

Bjuvs kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 19 juni 2019 med början kl 19.00 i aulan, Varagårdsskolan i Bjuv.
För rörelsehindrade finns parkering närmast aulan, för övriga gäller skolans parkering.
Bland annat kommer fullmäktige att behandla:

  • Tertialrapport 2019 Bjuvs kommun
  • Uppdatering av bolagsordning för AB Bjuvsbostäder

Hela kallelsen med bilagor finns tillgänglig digitalt på kommunens anslagstavla på www.bjuv.se, i kommunalhusets kontaktcenter samt på kommunens bibliotek.


Kallelser till kommunfullmäktige 


Martin Fridehjelm           Susan Elmlund
Ordförande                     Kommunsekreterare

Webbredaktör: Susan Elmlund (sed)
Sidan ändrad: 2019-06-12

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Evenemang