Du är välkommen att lyssna på vad dina politiker beslutar om!

Bjuvs kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 27 september 2018 med början kl 19.00 i aulan, Varagårdsskolan i Bjuv.
För rörelsehindrade finns parkering närmast aulan, för övriga gäller skolans parkering.
Bland annat kommer fullmäktige att behandla:

• Miljöpolicy och miljöprogram 2030 för Bjuvs kommun

Hela kallelsen finns tillgänglig på kommunens anslagstavla på www.bjuv.se samt på kommunens bibliotek.


Kallelser till kommunfullmäktige 


Bert Roos               Susan Elmlund
Ordförande             Sekreterare

Webbredaktör: Susan Elmlund (sed)
Sidan ändrad: 2018-09-20

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00