Ny park vid Varagården och Varagårdsskolan i vår

Projektet med att anlägga ”nya Varagårdsparken” pågår och beräknas vara klart under våren. Parken är tänkt att bli ett grönt rum för besökare i alla åldrar. Närheten till Varagården kan locka äldre invånare att ta en liten tur till parken soliga och varma dagar. Andra som passerar området och kan ta del av parken är skolbarn och ungdomar.

Utmed Södra Storgatan finns idag en yta som har fått namnet Vargårdsparken och som är en mötesplats för många äldre. Ytan har visat sig vara svår att hålla iordning och den behöver förbättras med bland annat ny vegetetion.

Som ett led i utvecklingen av Bjuvs kommuns offentliga miljö ska parken nu göras om för att skapa rum för möten och rekreation för alla åldersgrupper. Målet är att Varagårdsparken efter omgestaltningen ska knyta samman centrala Bjuv och den östra delen av Bjuv samtidigt som den blir en grön oas och en plats för möten där man kan uppehålla sig och känna av Bjuvs puls.

Illustration av den nya Varagårdsparken.Vy över parken.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2018-01-22

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00