Nya LSS-bostäder i Billesholm

För att utveckla kvalitén på LSS-boenden har vård- och omsorgsnämnden nu beslutat att hyra in sig för LSS-verksamhet i nya lokaler i ett flerfamiljshus i Billesholm.

– Det är viktigt att leverera bra boende med hög kvalitet, säger Ulrika Thulin, ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Det nuvarande boendet på Västergatan i Billesholm är inte ändamålsenligt för verksamheten och dessutom löper hyreskontraktet ut under år 2020. Nu kan vi erbjuda högre och bättre kvalitet på våra LSS-boenden.

Hyresavtalet gäller en gruppbostad om sex lägenheter. Lägenheterna ligger på markplan i ett blivande flerfamiljshus, som byggföretaget Er-ho uppför.

Webbredaktör: Josefine Wahlström (jwm)
Sidan ändrad: 2019-04-02

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Evenemang