Ökad känsla av trygghet i Bjuvs kommun

Nu har resultaten från Polisens årliga trygghetsmätning presenterats. Kommunen har förbättrat sitt totala problemindex från 2,53 2017 till 2,46 2018. Det betyder att känslan av trygghet har ökat något. Antalet bostadsinbrott inom kommunen är dessutom historiskt lågt.

Oron för överfall och misshandel i området har också sjunkit, från problemindex 3 där det legat 2016 och 2017 till att 2018 landa på siffran 2 totalt i kommunen. Utsattheten för fysiskt våld är 1,3 procent, vilket är lågt i jämförelse. I Ekeby ligger siffran på 0.

- Det är bra siffror som visar att vi inom många områden är på rätt väg, säger Anders Månsson kommunstyrelsens ordförande. Vi har arbetat strategiskt med tryggheten under året, bland annat med flera satsningar på fritidsverksamhet för våra unga. Vi har skapat aktiviteter som ger möjlighet till nya upplevelser och lärdomar och under kvällar och helger emellanåt tagit hjälp av väktare som har en mer social inriktning. De har skapat kontakt och pratat mycket med våra ungdomar som rör sig ute på lediga kvällar. Det visar att vi är på rätt väg men vi har mycket arbete kvar.

- Bjuvs kommun har en positiv trend gällande bostadsinbrott, säger Bo Blixt, kommunpolis i Bjuvs kommun. Antalet bostadsinbrott är historiskt lågt. Oron för att utsättas för inbrott i bostaden har även sjunkit, från problemindex 4 till 3.

Problemet med nedskräpning har däremot ökat, från problemindex 3 till index 4. Det är en högre andel boende i hyresrätter som ser nedskräpningen som ett problem.

- Vi kommer att förbättra samverkan med bland annat fastighetsägare och NSR, säger Anders Månsson. Vi arbetar också kontinuerligt med att förbättra vår utemiljö. Men vi ska också komma ihåg att det är många byggprojekt och anläggningsarbete på gång just nu, det bidrar till ett stökigt intryck. Vi har också påbörjat ett samarbete med olika aktörer för att ta hand om vanvårdade fastigheter.

Trafiksituationen är ett område som många invånare fortsätter att se som ett problem. Det gäller både fortkörning till viss del men framför allt har problemindex för buskörning med mopeder och MC, försämrats från 3 till en 4 i problemindex.

- Polisen har under en längre tid fått prioritera andra arbetsuppgifter och därför har inte insatser såsom hastighetskontroller mm kunnat göras i den utsträckning vi önskat, säger Bo Blixt. Vårt mål är att göra betydligt fler trafikrelaterade insatser i Bjuvs kommun framöver.

Webbredaktör: Josefine Wahlström (jwm)
Sidan ändrad: 2018-11-16

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Evenemang