Planerat VA-arbete i Bjuv

Med start under vecka 16 eller 17, mellan den 16 och 27 april, kommer NSVA att besiktiga takavlopp, utvändiga golvbrunnar och eventuella dagvattenbrunnar på ett antal fastigheter i Bjuv.

De adresser som berörs är: Astergatan 1, Humlegatan 2+3+5+6+7, Kolonivägen 15+18+21+23+29, Kummingatan 8, Kvarngatan 13, Liljegatan 1+5+7+8+9+12, Muraregatan 4, Norra Storgatan 6, Parkgatan 11, Postgatan 1, Slagaregatan 8, Smedgatan 3+4+8, Snickaregatan 4+8+10 samt Västergatan 6+7+36+39+42+43+45+46+47.

Undersökningen görs för att klarlägga vart stuprör och dylikt är anslutna. Besiktningen utförs av personal från företaget Sweco.

Mer information om arbetet hittar du på NSVA:s webbplats. 

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2018-04-10

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00