Planerat VA-arbete i Bjuv och Gunnarstorp

Under vecka 45-51 genomförs ett projekt för att byta ut den kommunala ledningen för dricksvatten mellan Bjuv och Gunnarstorp.

Under den tid VA-arbetet pågår i området kommer buller från maskiner att förekomma och framkomligheten kommer att vara begränsad.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten, du som berörs får avisering från NSVA i god tid innan avstängningen. 

Du kan läsa mer på NSVA:s webbplats

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2018-10-31

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Evenemang