Planerat VA-arbete i Bjuv

NSVA kommer under perioden 2 oktober - 1 november undersöka VA-ledningarna i Mörarpsvägen.

Under utredningen inför projekteringen av omläggning av avloppsledningar i Mörarpsvägen i Bjuv har det kommit indikationer på att det förekommer felaktig avledning av dagvatten till spillvattennätet. NSVA kommer därför under perioden 2/10 - 1/11 2017 undersöka VA-ledningarna i Mörarpsvägen.

Hur påverkas jag?

NSVA kommer att med hjälp av rök och färgat vatten kontrollera att dagvatten respektive spillvatten från fastigheterna går till rätt ledning. Det kan innebära att det ryker från stuprör och brunnar. Fastighetsägarna bör se till att vattenlås i handfat, dusch, toaletter, pannrum, källare med mera är fyllda, så att inte rök tränger in i bostaden. Röken är ofarlig, men kan utlösa brandlarm.

Fastighetsägarna behöver inte vara hemma när undersökningen utförs, men NSVA behöver komma åt brunnar och stuprör på fastigheten. Om vi behöver komma in i något hus kontaktar vi berörd separat.

Berörda fastighetsägare aviseras om arbetet via vykort under vecka 39.

Mer information

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2017-09-25

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00