Planerat VA-arbete i Bjuv

Med start måndagen den 25 juni kommer NSVA att besiktiga takavlopp, utvändiga golvbrunnar och eventuella dagvattenbrunnar på fastigheter i Bjuv.

De aktuella fastigheterna är:
Brogatan 1, Enbärsgatan 3, Gunnarstorpsvägen 16, Irisgatan 2, 9 och 15, Klövergatan 1, 6, 8, 10 och 16, Kolonivägen 15, Konvaljegatan 3, Krassegatan 4, 8 och 12, Kroksgatan 5, 9 och 20, Kummingatan 2 och 10, Liljegatan 2, Norra Storgatan 51, Parkgatan 30, Safirgatan 3 och 5, Sellebergavägen 14, Sjukhusvägen 13, 25, 33, 35, 37 och 41, Släntgatan 6 A, Smedgatan 6, Topasgatan 3.

Undersökningen görs för att klarlägga vart stuprör och dylikt är anslutet. Besiktningen utförs av personal från företaget Sweco.

Vid besiktningen kommer Sweco att spola färgat vatten i stuprören och undersöka till vilka ledningar det rinner. Personalen som utför besiktningen behöver tillträde till tomterna, men inte till någon byggnad. Om ett sådant behov skulle uppstå kommer Sweco att kontakta berörda.

Om det visar sig att fastigheten har felaktigt anslutna stuprör och/eller gårdsbrunnar kommer NSVA att meddela berörd fastighetsägare och klargöra hur denna åtgärdar detta.

Mer information hittar du på NSVA:s webbplats

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2018-06-20

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00