Planerat VA-arbete på Torsgatan i Bjuv

Under perioden 8 januari - 31 januari undersöker NSVA VA-ledningarna i Torsgatan i Bjuv.

NSVA kommer att med hjälp av rök och färgat vatten kontrollera att dagvatten respektive spillvatten från berörda fastigheter går till rätt ledning. Det kan innebära att det ryker från stuprör och brunnar.

Du som fastighetsägare bör se till att vattenlås i handfat, dusch, toaletter, pannrum, källare med mera är fyllda, så att inte rök tränger in i bostaden. Röken är ofarlig, men kan utlösa brandlarm. Du behöver inte vara hemma när undersökningen utförs, men NSVA behöver komma åt brunnar och stuprör på fastigheten. Om vi behöver komma in i huset kontaktar vi dig separat.

OBS! Fastighetsägaren ansvarar för att rensbrunnar och brunnar med vattenlås på fastigheten är framgrävda och tillgängliga vid tidpunkten för undersökningen. Lock ska vara möjliga att öppna, så prova i god tid innan.

Mer information hittar du på NSVA:s webbplats

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2017-12-21

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00