Regeringen stödjer Bjuvs kommuns hållbara byggande på Sellebergamarken

Den statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande och Bjuvs kommun har skrivit en överenskommelse med syftet att stärka Bjuv i planeringsarbetet för Sellebergaområdet. Bjuv ska bland annat få stöd i form av resurser och kompetens för att utveckla området till ett hållbart bostadsområde.

- I måndags skrev jag på avtalet där Bjuvs kommun köper 116 hektar mark av Findus, säger Anders Månsson, kommunstyrelsens ordförande. Nu påbörjar vi arbetet med att planera för bostäder. Det är ett fantastiskt område och väldigt roligt att vi nu har skrivit överenskommelse med regeringens utredning Samordning för Bostadsbyggande. Bjuvs stora potential uppmärksammas nationellt och vi är den första kommun som den statliga utredningen skriver överenskommelse med. 

Kommunfullmäktige i Bjuv beslutade den 30 augusti att köpa Sellebergamarken av Findus. På 116 hektar mark planerar kommunen för att bygga bostäder. Nu påbörjas arbetet med en översiktlig planering av marken.

Den statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande har i uppdrag att på olika sätt stötta kommuner i arbetet med att planera och bygga nya större bostadsområden. Syftet med uppdraget är att underlätta planeringsprocesser för att få till stånd ett ökat och hållbart bostadsbyggande.

- I juni var representanter från utredningen på besök i Bjuv och vi visade dem bland annat Sellebergaområdet och de fantastiska möjligheter som finns här, säger Anders Månsson.

Den statliga utredningen ska hjälpa Bjuvs kommun med att ta fram planeringsunderlag för hållbart byggande på Sellebergaområdet. Det innebär resurser, kompetens och förmedling av utvecklingskontakter. Bjuv och Samordning för bostadsbyggande ska dessutom testa nya arbetssätt som kan vara till nytta för andra kommuner.

- Vi stödjer Bjuvs kommun för att det finns en stor potential för hållbart byggande av bostäder. Ett betydande antal nya bostäder kan tillkomma på denna strategiskt belägna plats, vilket blir ett viktigt tillskott i regionen. Sellabergaområdet kan bli en mycket attraktiv ny stadsdel med egen prägel genom kopplingen till Food Valley of Bjuv, goda kommunikationer och tillgång till Skånes arbetsmarknad. Området kan utvecklas till ett föredöme för mindre kommuner i Skåne som planerar liknande nya stadsdelar, säger Johan Edstav, särskild utredare på Samordning för bostadsbyggande.

Webbredaktör: Josefine Wahlström (jwm)
Sidan ändrad: 2018-09-06

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Evenemang