Så upplever bjuvsborna tryggheten i kommunen

Polisens undersöker varje år hur invånare uppfattar tryggheten i sin närmiljö genom att genomföra en trygghetsmätning. Resultatet visar att känslan av otrygghet i Bjuvs kommun totalt sett är på samma nivå som när undersökningen genomfördes förra året.

Resultatet visar att det främst är fyra områden som kommuninvånarna i Bjuv upplever påverkar otryggheten: oro för bostadsinbrott, nedskräpning och skadegörelse, fortkörning och buskörning samt oro för ungdomsgäng och att vistas utomhus ensam sent på kvällen.

Bjuvs kommun gör nu konkreta och stora satsningar för att öka tryggheten och förebygga framtida händelser. Satsningarna handlar om att tillföra resurser i form av personal samt att arbeta på ett nytt sätt. Inom kort kommer även ett trygghetsråd att bildas.

Skadegörelse

I utemiljön har kommunen under året haft stora problem med nedskräpning och skadegörelse vid skolorna vilket syns i undersökningen. Under sommaren hyrdes särskilda väktare in och nu har kommunen påbörjat ett långsiktigt arbete för att förebygga det i framtiden.

Trafikfrågor

Satsningar görs även på trafikfrågorna. Bjuvs kommun har infört parkeringsövervakning under året, och Storgatan i Bjuv har linjerats för att öka tryggheten i trafiken. Under kommande år kommer kommunen genomföra hastighetsdämpande åtgärder på utsatta platser i kommunen.

Bostadsinbrott

Gällande oron för bostadsinbrott stödjer kommunen det förebyggande arbetet bland annat genom att arbetet med grannsamverkan. Under våren 2018 kommer även träffar om DNA-märkning att hållas i kommunen.

Trygghetskänslan utomhus

Undersökningen visar att våra invånare känner sig otrygga på kvällarna och i samband med att de ska åka buss eller tåg. De upplever också att ungdomsgäng rör sig utomhus och stör ordningen.

Mot bakgrund av sommarens oroligheter ska kommunen anställa ny personal för att kunna arbeta strukturerat med trygghetsfrågorna. Personal ska arbeta främjande och förebyggande och vara ute bland ungdomar, på kvällar och helger.

 

 

Webbredaktör: Josefine Wahlström (jwm)
Sidan ändrad: 2017-11-30

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00