Så utvecklar vi framtiden i Selleberga

Idag tog kommunstyrelsens ordförande Anders Månsson och regeringens särskilda utredare Johan Edstav det första spadtaget för planeringen Selleberga, Findus gamla mark i centrala Bjuv. Samtidigt släppte vi ett kvalitetsprogram för området som bland annat visar en hållbar utbyggnad på cirka 2000 bostäder över längre tid.

Anders Månsson tillsammans med Johan Edstav, regeringens särskilda utredare och förskolebarn, tog det första spadtaget. 

Den 31 mars 2016 meddelade Findus att de lämnar Bjuv. Den 30 augusti 2018 beslutade ett enhälligt kommunfullmäktige i Bjuv att köpa 116 hektar mark av Findus för att utveckla ett nytt hållbart bostadsområde. Den statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande stöttar Bjuvs kommun i planeringsarbetet. Den 8 maj tog därför Anders Månsson och Johan Edstav tillsammans med förskolebarn det första spadtaget för planering på Selleberga.

Samtidigt släppte Bjuvs kommun och Samordning för bostadsbyggande ett kvalitetsprogram för området. Kvalitetsprogrammet är framtaget av White arkitekter och beskriver hur området kan byggas ut på ett hållbart sätt. Det omfattar cirka 30 hektar och innehåller ett koncept för struktur och möjlig inriktning för bebyggelsen i området.

Här kan du läsa kvalitetsprogrammet 

- Kvalitetsprogrammet är väl genomarbetat och blir till stor hjälp för oss i planeringen av Selleberga, säger Anders Månsson, kommunstyrelsens ordförande. Vi har stort stöd av Samordning för bostadsbyggande och jag vill tacka dem för den hjälp vi hittills har fått och jag ser framemot ett fortsatt gott samarbete.

- Selleberga kan bli en god förebild för andra kommuner i Bjuvs storlek, säger Johan Edstav, särskild utredare. Här finns riktigt goda förutsättningar med närhet till stationen, närhet till vacker natur och möjlighet att bygga samman området med Bjuvs centrum.

Kvalitetsprogrammet är helt baserat på kommunens vision ”Var med och forma ett helt samhälle” och visar att Selleberga ska vara en blandad, förtätad stadsdel med många gröna kvaliteter, en modern trädgårdsstad. Selleberga ska flätas samman med dagens centrala Bjuv. Kvalitetsprogrammet lyfter fram viktiga värden för Bjuvs kommun, bland annat naturområdet längs Vegeå. Naturområdet kommer inte att exploateras utan utvecklas och tillgängliggöras för så många som möjligt.

Kvalitetsprogrammet beskriver den första etappen av exploatering där antalet bostäder ligger på 1500-2000 över en längre tid. Området kommer att bestå av fyra delområden med olika karaktär som kommer att exploateras parallellt, bland annat ett mer stadsmässigt och ett för mer naturnära boende.

Kvalitetsprogrammet ska nu godkännas politiskt och därefter ligga till grund för utredningar och detaljplaner.

- Flera byggare har redan visat intresse för att bygga på området, säger Anders Månsson, kommunstyrelsens ordförande. Därför ska vi så snart som möjligt påbörja arbetet med detaljplan och utredningar så vi kan komma igång med bostadsbyggandet.

Skiss över Selleberga

Om överenskommelsen med Samordning för bostadsbyggande, Regeringskansliet

Den statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande (http://www.sou.gov.se/bostadsbyggande/) har i uppdrag att stötta mindre kommuner i arbetet med att planera och bygga nya större bostadsområden. Syftet med uppdraget är att underlätta planeringsprocesser för att få till stånd ett ökat och hållbart bostadsbyggande. Bjuvs kommun har skrivit en överenskommelse med den statliga utredningen som ska hjälpa Bjuvs kommun att ta fram planeringsunderlag för hållbart byggande på Sellebergaområdet. Det innebär hjälp med resurser, kompetens och förmedling av kontakter.

Webbredaktör: Josefine Wahlström (jwm)
Sidan ändrad: 2019-05-08

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Evenemang