Satsning på trygghet på Jens Billeskolan

Några frågor till Jenny Mellström, tidigare polis, som är ny socialpedagog på Jens Billeskolan i Billesholm.

Vem är du?

Jag heter Jenny och är utbildad både socialpedagog och polis. Jag kommer från en tjänst som områdespolis i Ängelholm. Sedan februari arbetar jag som socialpedagog på Jens Billeskolan. Mitt främsta uppdrag är att öka tryggheten på skolan och bland elever. Det handlar om både fysisk och psykisk trygghet.

Hur arbetar du?

Tillsammans med elever, personal och föräldrar. Jag försöker att finnas där för eleverna och arbeta med deras motivation. Vi arbetar också för en aktiv fritid, både på rasterna och på loven. Jag vill särskilt tipsa om sommaraktiviteterna i kommunen i år, det finns jättemycket att hitta på.

För mig är det A och O att det finns tydliga regler och rutiner på skolan och att vi är konsekventa i detta. Det är viktigt att vara en trygg och stabil vuxen som står pall när det blåser.

Jag fungerar också som kontakt med polisen och socialtjänsten. Men tjänsten är ny så jag har stora möjlighet att forma den, för att öka tryggheten på skolan

Vad tar du med dig från ditt arbete som polis?

Väldigt mycket. Jag är inte konflikträdd och jag tror mig ha förmåga att bemöta olika typer av människor, i olika situationer. Dessutom har polisyrket gjort mig medveten om vikten med att olika myndigheter och samhällsaktörer samverkar och samarbetar för att i slutändan nå ett så bra resultat som möjligt.

Utöver det har jag väldigt tydligt sett hur det går för flera människor som fastnar i kriminalitet och missbruk, det ger mig motivation till att arbeta förebyggande med ungdomar och hjälpa dem ta bra beslut.

Vad ska bli det roligaste?

Jag tror väldigt mycket på denna tjänst och vet att vi kan göra skillnad för eleverna och skolan. Arbetet ger redan nu så mycket tillbaka, bland annat ett sms jag fick av en av eleverna för några dagar sedan, ”Tack för att du tror på mig” stod det. Det värmde.

Webbredaktör: Josefine Wahlström (jwm)
Sidan ändrad: 2018-05-31

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Evenemang