Snart påbörjas bygget av multiarena i Ekeby

Efter sommaren påbörjar vi arbetet med en multiarena vid Ekeby skola. Placeringen, som utarbetades i dialog med elevråd och skolans personal, kommer att vara på parkeringsytan vid idrottshallen. Multiarenan kommer vara på plats och klar att använda i slutet av året.

-  På multisportarenan kommer besökare bland annat att kunna spela många olika bollsporter och många andra aktiviteter, säger Kent Andréasson, chef för kultur- och fritidsförvaltningen i Bjuvs kommun. Arenan är en del i en större satsning på både öppna mötesplatser och möjligheter till en aktiv fritid, precis som skateparken, multiarenan i Billesholm och på Brogårdaskolan i Bjuv.

Multiarenan vid Ekeby skola ger fler möjligheter till lek och aktiviteter än en vanlig multi p.g.a. av sin utformning med nio aktivitetsytor på 30 x30 m. Nu kan skolan använda arenan på lektionstid och raster och alla andra under helger och kvällstid.   

Webbredaktör: Josefine Wahlström (jwm)
Sidan ändrad: 2019-06-18

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Evenemang