Sommarens trygghetssatsning gav resultat

Sommaren 2017 var tuff för Bjuvs kommun med mycket skadegörelse runt om i kommunen. Inför sommaren 2018 tog Bjuvs kommun krafttag genom att bilda projektet Trygg sommar. Satsningen gav resultat och skadegörelsen minskade drastiskt i kommunen.

Sommarens satsningar på trygghet gav resultat. Under sommarmånaderna förra året utsattes kommunens fastigheter, mestadels skolor, för 40 fall av skadegörelse. I år har skadegörelserna minskat rejält - bara sju stycken polisanmälningar om skadegörelse på kommunens fastigheter finns mellan maj och början på augusti.

Erika Duvner, trygghetssamordnare i Bjuvs kommun med bakgrund som polis, har varit spindeln i nätet under sommarens arbete.

- Vi är flera verksamheter i kommunen som jobbat tillsammans med gemensam planering och uppföljning under sommaren, vilket har gett oss bra överblick och möjlighet att veta vad som händer på olika ställen, säger Erika. Vi har varit ett team av kollegor med olika professioner, och det har alltid funnits någon att bolla tankar med inför olika beslut. Var och en har sedan tagit med sig information tillbaka till sin egen verksamhet, vilket jag tror har varit en framgångsfaktor.

Bild på Erika Duvner, trygghetssamordnare i Bjuvs kommun.
Erika Duvner, trygghetssamordnare i Bjuvs kommun.

Satsningen Trygg sommar har bland annat inneburit att ett team med väktare med social inriktning har arbetat i Bjuv, Billesholm och Ekeby för att skapa en tryggare miljö och minska skadegörelsen. Fritidsgårdarna har också utökat sina öppettider och haft öppet fler sommarlovsveckor än förra året. Målet med Trygg sommar har varit att fler vuxna ska finnas ute bland ungdomarna, att det ska arrangeras sommaraktiviteter i alla tre kommundelar och att både anställda och invånare ska känna sig trygga.

Nu utvärderas sommarens arbetssätt och insatser för att kunna sätta fingret på framgångsfaktorerna och hur den positiva trenden ska fortsätta.

- Vi är överens om att framförhållning och gemensamt ansvar gav ett gott resultat, säger Erika Duvner. Jag jobbar vidare för att det ska finnas en organisation, snarlikt den som varit i sommar, året om för att ständigt få information från de som jobbar ute i verksamheterna och gemensamt med dem utveckla arbetet på ett trygghetsskapande och brottsförebyggande sätt.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2018-09-11

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Evenemang