Stor satsning på ökad trygghet i Bjuvs kommun

Under sommaren 2017 var det oroligt på flera platser i kommunen, särskilt i Billesholm och Ekeby. Därför gör nu Bjuvs kommun konkreta och stora satsningar för att öka tryggheten och förebygga framtida händelser.

- Bjuv och många andra kommuner har märkt av ökade oroligheter under sommaren 2017, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Månsson. För att förebygga detta och öka känslan av trygghet tillför vi nu mer resurser och gör flera riktade satsningar. Det är viktigt att vi i god tid tar problemen på allvar för att Bjuv ska fortsätta att vara en trygg kommun att leva i.

Satsningarna handlar om att både tillföra resurser i form av personal samt att organisationen ska arbeta mer samordnat och på ett nytt sätt.

- Personalen ska vara mobil, flexibel och vara där de behövs, säger Kent Andréasson, chef för kultur- och fritidsförvaltningen. Vi ska arbeta främjande och förebyggande och vara ute bland ungdomar, på kvällar och helger.

Samarbete över gränser är en stor del i det nya arbetssättet. Ett trygghetsråd ska bildas. Rådet kommer bestå av organisationer och föreningar som alla arbetar med trygghet i Bjuvs kommun. Det kan vara nattvandrare, ungdomsföreningar, skola, elevhälsa, föräldraföreningar med flera. I rådet kan medlemmarna dela information och besluta sig för att gå in med rätt insatser vid rätt tidpunkt. Arbetet görs i GIREC (Getting It Right For Every Child)- anda. Ett projekt, som drivs av Barn- och utbildningsförvaltningen i Bjuvs kommun och handlar om att skapa goda förutsättningar för tidiga samordnade insatser. Det nybildade trygghetsrådet blir en del av detta.

- Med vårt nya arbetssätt tror jag att vi kan se en effekt snart, säger Kent Andréasson. Vi kan både arbeta bland barn och ungdomar med de befintliga verksamheter som finns. Dessutom kommer vi kunna vara mobila och finnas på plats när saker går fel.

Webbredaktör: Josefine Wahlström (jwm)
Sidan ändrad: 2017-11-08

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00