Stort och smått i Varagårdsskolans digitala skoltidning

På Varagårdsskolan finns den digitala skoltidningen Varagårdsnytt. Här blandas stort och smått, allvar och nöje. Inget ämne är för stort eller litet för att platsa i tidningen.

Varagårdsnytt gav ut sitt första nummer för två år sedan. Initiativtagare var Håkan Larsson som startade tidningen tillsammans med en klass, dåvarande 9A, som han undervisade i svenska. Sedan dess har arbetet med tidningen vandrat vidare till nya elever, och nu är Varagårdsnytt inne på sitt tolfte nummer.

- Nu läses tidningen av både föräldrar, syskon och även många Bjuvsbor som saknar direkt koppling till skolan. Tidningen kan även användas av lärare för ren undervisning, där man kan använda olika texter när man analyserar olika språkfrågor. Sen är jag lite stolt över att Varagårdsskolan har en fungerande skoltidning, vilket inte är helt vanligt idag på svenska grundskolor, säger Håkan Larsson.

Ny redaktion

Redaktionen idag består av fyra elever i årskurs 8A; Isabella Möller, Soren Hojatpanah-Montazeri, Filip Ahlbin och Mia Engdahl. De skriver texter själva, men samlar också in och redigerar material från andra elever på skolan. Alla som vill får bidra med texter.

Bild på redaktionen i Varagårdsnytt, fyra elever sitter och arbetar vid sina datorer.
Isabella Möller, Soren Hojatpanah-Montazeri, Filip Ahlbin och Mia Engdahl från 8A utgör redaktionen på Varagårddsnytt.

I tidningen samsas lokala och globala ämnen. Några artiklar berör sådant som händer på skolan, men även större frågor tas upp. I Varagårdsnytt blandas stort och smått, allvar och nöje.

- Man kan skriva om precis allt! säger Filip Ahlbin.

I det senaste numret, som är den nuvarande redaktionens första nummer, skrivs det bland annat om terrorattentat, orkanerna Irma och Harvey, Anna Kinberg-Batras avgång och läget i Nordkorea. Men även YouTube-kändisen Pewdiepie får plats i tidningen, liksom intervjuer med
Varagårdsskolans lärare och elever.

Den nya redaktionen planerar att behålla tidningen ungefär som den har sett ut tidigare, men några förbättringsförslag finns. Bland annat vill de ha med mer personliga åsikter och reflektioner, och så kommer de att införa den nya punkten "Fråga Karin" där man kan ställa anonyma frågor och få svar av skolsköterskan Karin.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2017-10-25

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00