Trenden håller i sig - kommunens sjuktal fortsätter att sjunka

Sedan några år tillbaka sjunker sjuktalen bland medarbetare i Bjuvs kommun. Riktade insatser och satsningar på hållbart arbetsliv har gett resultat.

- Vi har sedan några år tillbaka nedåtgående sjuktal, säger Karolina Larsson, HR-chef i Bjuvs kommun. 2015 låg sjuktalen i hela kommunen på 6,9 %, 2016 på 6,7 % och fram till och med september i år ligger de på 6 %. Det är inga höga siffor, men i flera kommuner ökar sjuktalen så Bjuvs kommun går mot strömmen.

Bjuvs kommun har sedan några år tillbaka tagit ett helhetsgrepp om sjukskrivningarna och arbetat aktivt för att skapa ett hållbart arbetsliv.

- Bland annat är vår företagshälsovård uppdelad på flera olika företag, säger Karolina Larsson. Därför kan vi erbjuda våra medarbetare specialister inom de olika områdena. Dessutom kan vi lägga större fokus på det hälsofrämjande arbetet istället för det rehabiliterande. Vi har till exempel påbörjat projektet Hälsoresan.

Hälsoresan är ett kommunövergripande projekt som ska pågå under några år. Det riktar sig både till varje enskild medarbetare och till arbetsgrupper. Bland annat får medarbetare möjlighet att träna mediyoga flera gånger i veckan. Mediyoga är medicinsk och terapeutisk yogaform.

Dessutom arrangeras särskilda föreläsningar inom ämnen som stresshantering, kost och sömn. 

- Vi arbetar för att hjälpa medarbetaren till att ta ansvar för sin hälsa, säger Karolina. Vi som arbetsgivare kan skapa förutsättningar för detta och hjälpa medarbetaren innan hen blir sjuk.

Drastiska minskningar inom vården

För att minska sjuktalen har Bjuvs kommun gjort särskilda insatser inom utvalda verksamheter. En arbetsplats är Varagården, det särskilda boendet i Bjuv. År 2015 låg sjuktalen på 15,9 % (januari-september). 2016 samma period låg det på 13,6 % och i år på 10,2 %. En nedgång med 5,8 % på bara tre år.

- Vi hade höga sjuktal bland våra medarbetare, både kort- och långtidssjukskrivningar, säger Kathleen Nordbladh, enhetschef för Varagården. Vi bestämde oss för att göra ett pilotprojekt på Varagården. Vi började med samtal för att kartlägga varför medarbetaren var sjuk. Därefter satte vi in olika insatser, bland annat stödjande samtal om kost, motion och hälsa.

Varagården har även arbetat förebyggande med bland annat föreläsningar på arbetsplatsträffar och regelbundna samtal om hälsa.

- Vi har fått ett helt annat arbetsklimat och engagemang på arbetsplatsen, säger Kathleen. Vi pratar om hälsa och vikten av att ta hand om sin kropp.

Arbetet med hälsa fortsätter även övergripande i kommunen, med särskilda insatser på olika arbetsplatser.

- Vi arbetar inte med snabba och enkla lösningar i Bjuvs kommun, säger Karolina Larsson. Vi arbetar systematiskt på alla nivåer och vi ser att det fungerar. Sjuktalen går ner och våra medarbetare mår bättre.

Webbredaktör: Josefine Wahlström (jwm)
Sidan ändrad: 2017-11-27

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00