Tyck till om Bjuv!

Nu är det dags för SCB:s medborgarundersökning i flera kommuner i Sverige. Har du fått enkäten hem i brevlådan? Ta då chansen att berätta vad du tycker om Bjuvs kommun.

Vi tar dina svar på största allvar. Här är några exempel på vad som kom fram i förra årets enkät, och hur Bjuvs kommun har arbetat med frågan sen dess.

Så här tyckte ni:
Det bör finnas bättre möjligheter att hitta boende och ett större utbud av olika boendeformer.

Detta har vi gjort:
- Bjuvs kommun har köpt den så kallade Protistatomten eller gamla "torrmjölksfabriken" vid Skateparken i Bjuv. Målet med förvärvet är att bygga bostäder.
- Bjuvs kommun har skrivit markanvisningsavtal med tre olika företag som ska bygga fristående villor, bostadsrätter i form av en- och tvåplanshus samt hyreslägenheter i Bjuv.

Bild på planerade bostäder.Bild på planerade bostäder i Bjuv. 
Här kan du läsa mer om de nya bostäderna.

Så här tyckte ni:
Skötsel av gator och vägar samt trafiksäkerhet och belysning bör förbättras.

Detta har vi gjort:
- Alla tätorter i kommunen har fått ny gatubelysning i form av LED-lampor.
- Vi har gjort nya väglinjer på Södra Storgatan i Bjuv för att förbättra trafiksäkerheten. Linjeringen innebär att gående har sitt stråk på trottoaren och cyklister har en bana på gatan.
- Vi har lagt 2500 meter ny asfalt för att förbättra gång- och cykelvägar i alla kommundelar.
- Vi har infört parkeringsövervakning i kommunen. Det har vi främst gjort för att felparkering kan innebära stor trafikfara, men också för att felparkeringar försvårar skötsel och underhåll av gator, torg och allmänna platser.

Så här tyckte ni:
Det bör finnas bättre möjligheter att kunna utöva fritidsintressen och bättre tillgång till idrottsevenemang, kulturevenemang, parker, grönområden och natur.

Detta har vi gjort:
- Sommaren 2017 erbjöd vi det största utbudet vi någonsin haft av sommaraktiviteter för barn och unga.
- Vi har invigt en ny lekplats i Folkets husparken i Bjuv.
- Vi har färdigställt lekplatsen på gröningen i Ekeby.
- Vi har byggt en multiarena i Billesholm. I arenan kan du spela fotboll, basket, handboll, innebandy, volleyboll, badminton och tennis. Vi planerar även för multiarenor i Bjuv och Ekeby.
- Vi har byggt tre nya motorikbanor – en vid Ekeby skola, en vid Jens Billeskolan och en vid Varagårdsskolan. Dessa kan användas av barn i alla åldrar både på skoltid och fritid.

Bild på multiarenan i Billesholm.Multiarenan i Billesholm.

Så här tyckte ni:
Kommunen bör göra fler insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt.

Detta har vi gjort:
- Bjuvs kommun har anställt en miljöstrateg som kommer att jobba för ett bättre miljöarbete, både inom i den egna verksamheten och för att underlätta för kommunens invånare att leva miljövänligt.
- All gatubelysning i kommunen har bytts ut till miljövänligare LED-lampor.
- Bjuvs kommun satsar på el- och elhybridbilar för att minska klimatpåverkan. Hemtjänsten har till exempel under året fått fem nya elbilar.
- Vi har börjat ta fram en cykelplan för kommunen, som ska vara klar under året.
- Vi har börjat använda ECO-asfalt, som är koldioxidneutral.

Om du inte är en av dem som fått enkäten kan du ändå vara med och påverka. Du kan till exempel lämna dina synpunkter till kommunen via vår e-tjänst. Din åsikt gör skillnad!

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2017-09-04

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00