Uppställningsplats mellan Billesholm och Ekeby stängs av

Längs med "Ridstigen", gång- och cykelvägen mellan Billesholm och Ekeby, finns en plats som använts till uppställning av fordon cirka 200 meter norr om Café Stinsen. Platsen kommer nu att stängas av.

Kommunen har fattat beslut om att platsen ska stängas på grund av omfattande dumpning av sopor i området. Dialog har hållits med markägaren.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2017-12-15

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00