VA-arbete i Mörarpsvägen i Bjuv

Bjuvs kommun har givit NSVA i uppdrag att byta ut vattenledningar och att bygga ut dagvattensystemet för att minska risken för framtida översvämningar i Mörarpsvägen. Arbetet kommer att utföras av NCC. När VA-arbetena är klara kommer Bjuvs kommun att bygga om gatan.

Du som berörd fastighetsägare kommer att få en kallse av Bjuvs kommun till ett informationsmöte, där du kan få veta mer om ombyggnaden av Mörarpsvägen, varför den genomförs och hur. På NSVA:s webbplats kan du läsa mer om det pågående VA-arbetet. 

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2018-01-17

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00