VA-arbete på del av Bjuvsvägen samt Fogdegatan

Med start den 1 april kommer ledningarna för vatten och spillvatten bytas ut i en del av Bjuvsvägen samt i Fogdegatan i Bjuv. I Bjuvsvägen gäller det sträckan mellan Flötsgatan och Fogdegatan. Arbetet beräknas pågå till juli 2019.

NSVA:s webbplats kan du läsa mer om arbetet. 

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2019-03-22

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Evenemang