Vi växer!

Inflyttningen till Bjuvs kommun har ökat under kort tid. I takt med att vi blir allt fler ökar också behovet av förskolor.

Vi kommer därför att skapa fler förskoleplatser genom att starta en verksamhet för femåringar som kommer att ha sina lokaler på Varagårdsskolan. Det ger möjlighet till ett närmare samarbete med förskoleklassen på skolan och för femåringarna i området att lära känna varandra ännu bättre.

Femåringar, som går på Vallmon, Prästkragen, Solrosen eller Vitsippans förskola kommer att börja på den nya förskolan på Varagårdsskolan.

Vi kommer snart att påbörja arbetet med att göra de nya lokalerna fina och anpassa dem till förskoleverksamhet. Varagård förskola beräknar välkomna femåringarna i mitten av januari 2018.

Föräldrar till barnen har bjudits in till ett informationsmöte den 15 november kl 18-19 i de nya förskolelokalerna på Varagårdskolan. På plats finns Anette Isberg, rektor på Varagårdskolan och Ann-Therese Olofsson, förskolechef. Under mötet kommer vi dessutom att titta på de nya lokalerna, matsalen och utemiljön.

Webbredaktör: Josefine Wahlström (jwm)
Sidan ändrad: 2017-11-06

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00