Felanmälan och jour

För felanmälan när det gäller gator, trafik, gatubelysning, parker, grönområden ser vi gärna att du använder dig av nedanstående formulär.

Där kan du också se om det redan finns en felanmälan på samma ärende samt vilken status ett felanmält ärende har.

Klicka på länk nedan för respektive område.

Felanmälan gator/belysning

Felanmälan park och grönområden

Felanmälan nedskräpning

 

Akuta händelser

Vid akuta händelser under kontorstid kan du alltid komma i kontakt med oss via kommunens växel, 042-458 50 00, men vi ser gärna att du ringer nedanstående nummer.

Vid akuta fel på vatten och avlopp

NSVA: 010-490 97 00

Vid frågor om sophämtning

NSR:  042-400 13 00

Vid akuta fel såsom påkörd lyktstolpe, kabelskåp 

Bjuvs kommuns jourtelefon: 070-949 54 00

Vid olyckor

SOS Alarm: 112

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2019-03-01

Kontakt

Felanmälan och jour

Kommunens växel: 042-458 50 00

Vid övriga tider, se under respektive område.