Förskola, skola, utbildning

Förskola

I förskolan får barn mellan 1 och 5 år vara när föräldrarna arbetar eller studerar.

Det finns många förskolor i kommunen.

Vill du ha en plats till ditt barn på en förskola

kan du ringa kommunen på telefon 042-458 50 00.

Du måste vänta tills det blir en ledig plats.

Du måste betala för att ditt barn är på förskolan.

Grundskola

Alla barn i Sverige måste gå i grundskolan.

När ditt barn är 7 år måste det börja i grundskolan.

Där går man i 9 år och det är gratis.

Det finns fyra grundskolor i Bjuvs kommun.

Särskola

Barn som har en utvecklingsstörning har rätt att gå i särskola.

Barnen lär sig i den takt som passar just honom eller henne.

Särskolor finns i Bjuv och i Billesholm.

Futurum

Futurum är en skola för vuxna.

Du kan läsa de ämnen som finns i grundskola och gymnasieskola.

Du kan gå kurser som leder till olika yrken.

Du kan lära dig svenska.

Du kan ringa till Futurum och få veta mer. Telefonnumret är 042-458 53 35.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2019-04-05

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Skicka e-post