Presskontakter

Om du som journalist har frågor om kommunen och verksamheten, vänligen kontakta någon av nedanstående.

Är du osäker på vem du ska prata med, kontakta kommunikationschef Josefine Wahlström 0709-58 50 37.

Kommunstyrelsens ordförande 

Anders Månsson (S) telefon 042-458 50 38
Skicka e-post

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Christer Landin (S)
Skicka e-post

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, oppositionsråd

Mikael Henrysson (SD)
Skicka e-post

Ledningsgrupp

Christer Pålsson, kommundirektör, telefon 042-458 50 41
Skicka e-post

Karolina Larsson, HR-chef, telefon 042-458 50 53 
Skicka e-post

Samuel Sköld, ekonomichef, telefon 042-458 50 33
Skicka e-post

Carina Järold-Mattsson, avdelningschef arbete och tillväxt, telefon 042-458 52 57
Skicka e-post 

Jessica Alfredson, förvaltningschef vård och omsorg, telefon 042-458 51 19
Skicka e-post

Kent Andréasson, förvaltningschef kultur och fritid, telefon 042-458 56 31
Skicka e-post

Josefine Wahlström, kommunikationschef, telefon 0709-58 50 37
Skicka e-post

Madeleine Peyron, förvaltningschef barn- och utbildning, telefon 042-458 53 00
Skicka e-post

Niklas Ögren, planeringschef, telefon 042-458 57 03
Skicka e-post

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2019-04-02

Kontakt

Kommunikationschef

Josefine Wahlström

telefon 0709-58 50 37