Starkt resultat för Bjuvs kommun

Bjuvs kommun redovisar i sitt årsbokslut för 2016 ett resultat på 26,9 miljoner kronor, vilket är 20,4 miljoner kronor högre än budget. Lägre driftkostnader tillsammans med bland annat högre resultat för VA-verksamheten och lägre finansiella kostnader förklarar det positiva resultatet.

Av resultatet på 26,9 miljoner är förslaget att 24 miljoner avsätts för att täcka beräknade kostnader för de stora översvämningarna som drabbade kommunen i juni 2016.

- Trots kostnaderna för översvämningarna visar resultatet att Bjuvs kommun i grunden har en god och stabil ekonomi, säger Anders Månsson, kommunstyrelsens ordförande. Det är bra eftersom vi under kommande år behöver göra flera stora investeringar för att fortsätta att utveckla Bjuv i den positiva riktning som vi gör nu.

Förslaget är att avsättningen för översvämningen delas lika mellan den skattefinansierade verksamheten och VA-kollektivet. På sätt blir underskottet för den avgiftsfinansierade verksamheten, efter avsättningen, mindre än om hela kostnaden läggs på VA-kollektivet och behovet att höja taxa lägre.

Före avsättningen är resultatet för den skattefinansierade verksamheten 21 miljoner.

- Detta visar att vi har haft en god utveckling av skatter och stadsbidrag under 2016, säger Samuel Sköld, ekonomichef i Bjuvs kommun. Förvaltningarna har hållit sina budgetar och drivit verksamheterna effektivt.

Under 2016 investerade Bjuvs kommun för totalt 52, 5 miljoner kronor. Några av de större investeringarna var bland annat 6,1 miljoner för ny konstgräsplan i Bjuv, 4,5 miljoner till gatubelysning (LED) och 2,8 miljoner till nya elevdatorer. 

Webbredaktör: Josefine Wahlström (jwm)
Sidan ändrad: 2017-03-16

Kontakt

Kommunikationschef

Josefine Wahlström

telefon 0709-58 50 37

Skicka e-post