Tre nya motorikbanor i Bjuvs kommun

Bjuvs kommun har under våren gjort en stor satsning på barn och ungas hälsa samt hälsofrämjande skolutveckling. Med hjälp av pengar från Skolverket står snart tre helt nya motorikbanor färdiga.

Tanken bakom satsningen är att bättre hälsa bland eleverna förbättrar inlärningsförmågan. En av flera insatser är snart klar, de tre motorikbanor som står färdiga nu i veckan.

Motorikbanorna finns vid Ekeby skola, Jens Billeskolan och Varagårdskolan och ingen motorikbana är den andra lik. I Ekeby är motorikbanan i trä och går slingad ut i en skog. Här kan man enkelt röra sig och leka i skogsmiljön

I Billesholm är motorikbanan i stål och parkour-inspirerad. Här kan den som vill leka och röra sig i mer urban miljö. I Bjuv är motorikbanan i både stål och trä. Utrustningen i stål kan också användas som träningsredskap. Motorikbanorna kommer användas av förskolor och skolor under dagarna och alla andra under kvällar och helger.

Om projektet
Totalt delade Skolverket ut 44,5 miljoner kronor varav Bjuv fick 2 miljoner. Bakgrunden till satsningen är bland annat de låga hälsotalen som finns bland barn och unga i kommunen. Flera andra insatser har gjorts under våren. Bland annat har nytt högtalarsystem köpts in till Brogårdaskolan. På så sätt kan eleverna köra sin populära fredagsdans. Elever, föräldrar och personal har även deltagit i workshops om hur de kan förbättra sitt lärande med sömn, mat och träning.

 

Webbredaktör: Josefine Wahlström (jwm)
Sidan ändrad: 2017-07-27

Kontakt

Kommunikationschef

Josefine Wahlström

telefon 0709-58 50 37

Skicka e-post