Om webbplatsen

Välkommen till www.bjuv.se.

Målsättning

Bjuvs kommuns webbplats innehåller i huvudsak information och service som kommunen är ansvarig för. Vår strävan är att webbplatsen ska ge dig som besökare korrekt och uppdaterad information om Bjuvs kommun och att du ska kunna lösa dina ärenden som du har hos kommunen. 

Att hitta det du söker

Webbplatsen är strukturerad efter målgrupper och nyckelord. Vi är naturligtvis lyhörda för vad kommuninvånare och övriga besökare anser om strukturen och följer fortlöpande upp besöksfrekvens och statistik för att förbättra webbplatsen. Strukturen är på webbplatsen är inte uppbyggd efter kommunens förvaltningsorganisation.

Krisinformation

Vid krissituationer och extraordinära händelser utgör webbplatsen en viktig plattform i syfte att förmedla aktuell information till invånare. Sådan information publiceras alltid på startsidan. Krisinformationen innehåller text om läget med eventuell vidarelänkning till sidor med detaljerad information.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2019-04-05

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00