Om webbplatsen

Välkommen till www.bjuv.se.

Målsättning

Bjuvs kommuns webbplats innehåller i huvudsak information och service som kommunen är huvudman för, samt politisk verksamhet. Vår strävan är att webbplatsen ska ge besökare korrekt och uppdaterad information om den kommunala verksamheten och om Bjuvs kommun.

Webbläsare

Använd gärna webbläsarna Google chrome, Internet explorer, Safari eller Firefox när du besöker sidan. 

Att hitta det du söker

Webbplatsen är strukturerad efter målgrupper och nyckelord. Vi är naturligtvis lyhörda för vad kommuninvånare och övriga besökare anser om strukturen och följer fortlöpande upp besöksfrekvens och statistik för att förbättra webbplatsen. Strukturen är på webbplatsen är inte uppbyggd efter kommunens förvaltningsorganisation.

Krisinformation

Vid krissituationer och extraordinära händelser som till exempel strömavbrott och vattenläckor utgör webbplatsen en viktig plattform i syfte att förmedla aktuell information till invånarna.  Sådan information publiceras under rubriken Viktig information i en rödmarkerad ruta placerad ovanför det ordinarie nyhetsflödet på startsidan. Den kommer att innehålla text om läget med eventuell vidarelänkning till sidor med detaljerad information.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2017-04-13

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00