PRAO - Praktisk arbetslivsorientering

Vårt mål är en likvärdig och meningsfull PRAO med hög kvalitet för alla ungdomar i Bjuvs kommun. Vi söker ständigt arbetsgivare som vill ge ungdomar en chans att upptäcka arbetslivet och forma sin framtid.

Unik möjlighet för arbetsgivare

För att ge ungdomarna en uppfattning om de olika yrken som finns i samhället söker vi alltid efter fler praoplatser hos både privata och offentliga organisationer.

Genom att ta emot en praoelev under en vecka får du som arbetsgivare inblick i den grupp som aldrig är representerad på arbetsplatsen men som ofta är målgruppen: ungdomar. Detta samtidigt som du kan påverka innehåll och utformning av en framtida kollegas utbildning, ge en nutida medarbetare ett utökat ansvar eller kanske locka en elev till ett bristyrke.

Prao vårtermin 2022

På grund av rådande omständigheter genomförs ingen prao ute på arbetsplatser under vårterminen. Praon ersätts av andra arbetslivorienterande insatser.

Anmäl ditt intresse

Genom att anmäla ditt intresse gör du det möjligt för praosamordnaren i kommunen att kontakta dig via mail med en förfrågan om att ta emot praoelever i samband med terminsstarter. Varje gång du får en förfrågan har du möjlighet att tacka ja eller nej till att ta emot praoelever.

Du anmäler ditt intresse här

Kontakt


Varagårdsskolan
Sophia Sjölin
0708-32 27 79
sophia.sjolin@bjuv.se

Jens Billeskolan och Ekeby skola
Susanne von Rosen
0709-58 53 57
susanne.von.rosen@bjuv.se

Praosamordnare barn- och utbildningsförvaltningen
Natalie Jansson
natalie.jansson@bjuv.se