Fördelar med PRAO

PRAO ger fördelar för alla. Framtidens medarbetare finns i dagens skolelever och de kommer snart att bestämma sig för vad de vill jobba med. Du har chans att inspirera dem till välgrundade val och vara med och forma deras framtid. 

PRAO innebär att du i framtiden möter ungdomar som är bättre rustade för arbetslivet i samband med nyrekrytering. Eleven får ett större helhetsperspektiv och kan anpassa sitt val efter din bransch. Du har chansen att forma framtidens stjärnor på din arbetsplats – redan innan eleverna har valt gymnasieinriktning.

Färre avhopp på gymnasiet och andra vinster

Genom att koppla skolämnena till praon uppmuntras eleverna att göra mer genomtänkta val till gymnasiet. Det minskar risken för avhopp eftersom det är lättare att motivera studier det går att se var de leder. Det är också en möjlighet för både arbetsgivare och elever att utmana traditionella könsroller och lägga grunden för en ökad jämställdhet på arbetsplatsen.

Arbetsplatsen får:

 • tillgång till en stor målgrupps tankar och vanor
 • en möjlighet att ge en medarbetare ett nytt ansvar i form av mentorskap
 • presentera sin verksamhet för ungdomar
 • en chans att hitta en framtida medarbetare
 • se över arbetssätt och metoder genom att behöva svara på frågor om varför man gör olika saker
 • någon som kan hjälpa till med de där viktiga sakerna som ingen har haft tid att ta tag i
 • goodwill för sitt samhällsengagemang
 • en nöjd praoelev som berättar om er arbetsplats för familj och vänner

Ungdomarna får:

 • stärkt självförtroende och självinsikt
 • en första kontakt med arbetslivet
 • kunskaper om arbetsmarknaden
 • en ökad möjlighet att påverka sin framtid
 • erfarenhet av ett yrkesområde som intresserar
 • chansen att upptäcka ett nytt drömjobb
 • möjlighet att träna social kompetens och ansvarstagande i ett, för dem, nytt sammanhang