Tips för praotiden

För att göra praotiden lyckad för alla behöver ni på arbetsplatsen utse en handledare som ansvarar för eleven. Det är också bra om ni tänker ut ert huvudsakliga syfte till att ha en praoelev och i förväg kommer fram till uppgifter som ska göras.

Eleven som kommer till er är gör det både för att få en inblick i arbetslivet och möjlighet att träna sociala färdigheter och ansvarstagande. Låt därför gärna eleven vara med även i arbetsuppgifter som är för svåra för eleven att utföra på egen hand och glöm inte hur viktiga samtalen både under arbetet och pauserna är för eleven.

Riskbedömning

Inför praon eller i samband med att ni anmält ert intresse för att ta emot praoelever har ni genomfört en riskbedömning på arbetsplatsen. Trots det är det lämpligt att göra en extra riskbedömning när praoeleven är på plats. Det som är en lämplig arbetsuppgift för en 14-åring kan vara en olämplig arbetsuppgift för en annan 14-åring.

Arbetsmiljöverket har en bra broschyr om vad som gäller för ungdomar och arbete

Förslag på aktiviteter under praotiden

Marknad och kommunikation

 • Uppdatera hemsidan
 • Skapa innehåll till sociala media
 • Skriva texter till intranät eller media
 • Hjälpa till med kundutskick
 • Omvärldsbevaka
 • Ge sina unika perspektiv

Ekonomi och personal

 • Vara behjälplig med fakturor
 • Delta i budgetarbete
 • Delta i rekryteringsärenden

Reception och intern service

 • Svara i telefon
 • Hjälpa till med ärenden som kommer in
 • Söka information
 • Hantera post

Vård och omsorg

 • Prao exempelvis på vårdboende, daglig verksamhet eller inom hemtjänsten
 • Hjälpa till vid måltider
 • Möjliggöra utomhusvistelser genom t ex promenader
 • Ta ansvar för att aktivera genom t ex spel eller läsning

Barn och unga

 • Vara behjälplig i det pedagogiska arbetet
 • Pedagogiska måltider
 • Rastverksamhet
 • Genomföra lekar och aktiviteter

Trädgård och underhåll

 • Service av fastigheter, både utomhus och inomhus
 • Rensa rabatter

Förening och fritid

 • Ledare på olika aktiviteter för barn och unga inom kultur eller sport
 • Sköta material och lokaler
 • Enkla kontorsuppgifter

Kontor och administration

 • Kontorsarbete
 • Sortera papper och digitala dokument
 • Vara med på möten och ge ev ungdomsperspektiv på frågor

Tillverkning och produktion

 • Vara med i tillverkningen – följa en produkt från början till slut
 • Packa varor
 • Vara med i utförandet eller vid leveransen av tjänsten

Försäljning och logistik

 • Vara med vid kundmöten
 • Ta emot order
 • Skicka ut och packa upp varor
 • Vara behjälplig inför inventering

Butik (kläder, livsmedel och liknande)

 • Kundservice
 • Sortera och packa upp varor
 • Städa
 • Prismärka
 • Hålla ordning i butiken

Hotell och restaurang

 • Reception
 • Förbereda mat
 • Servera
 • Städa
 • Hålla ordning
 • Kundservice

Café och konditori

 • Baka
 • Kundservice
 • Städa
 • Förbereda frukost eller lunch

Bil och industri

 • Underhåll
 • Hantverk
 • Transport
 • Lagerarbete