Livsmedel

Alla livsmedelsverksamheter i Bjuvs kommun måste vara registrerade hos kommunens miljöavdelning. Som livsmedelsföretagare har du ansvar för att livsmedlen du säljer är säkra, rätt märkta och inte vilseleder konsumenten. Nedan hittar information för dig som har, eller planerar att starta, ett livsmedelsföretag.

Bildväljare

Under rubrikerna ovan finner du allt om tillsyn, regler, blanketter och avgifter för de olika områdena som har med livsmedelshantering att göra.

Hittar du inte svar på dina frågor i texterna ovan, kontakta oss via e-post miljo@bjuv.se eller via kommunens kontaktcenter, telefon 042-458 50 00, så lotsas du vidare till rätt handläggare.

Livsmedelsfrågor

E-post miljo@bjuv.se

Telefon 042-458 50 00