Miljö och hälsoskydd

Som företagare har du ett ansvar för att din verksamhet inte skadar omgivningen genom utsläpp till mark, luft och vatten eller på något annat sätt ger en negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. På lokaler som är öppna för allmänheten ställs särskilda krav. I Bjuvs kommun är det kommunens miljöavdelning som ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken.

Bildväljare

Under rubrikerna ovan finner du allt om tillsyn, regler, blanketter och avgifter för de olika delarna inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Har du frågor kontakta oss via e-post miljo@bjuv.se eller via kommunens kontaktcenter telefon 042-458 50 00 så lotsar de dig vidare till rätt person.

Miljö- och hälsoskyddsfrågor

E-post miljo@bjuv.se

Telefon kontaktcenter 042-458 50 00