Bjuvs kommuns logga

Förskola

Välkommen till våra förskolor i Bjuv, Billesholm och Ekeby.
I våra förskolor erbjuds barn 1-5 år en kreativ miljö där all pedagogisk verksamhet som rör barnen ses som en helhet med ett gemensamt synsätt på barnens utveckling och lärande.

Senast publicerad: