Bjuvs kommuns logga

Att gå i förskola

I förskolan läggs grunden för det lärande som fortsätter hela livet. Barnen får möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och utforska - både på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna.

Flicka tittar genom förstoringsglas

Förskolan

Förskolan är den första delen i det svenska skolsystemet och har en egen läroplan. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barnen och deras behov - där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Barn kan börja förskolan när de fyllt 1 år och gå kvar till dess att de börjar förskoleklass på hösten det år de fyller 6 år. Barnet kan vara i förskolan under den tid som vårdnadshavarna arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldralediga med yngre barn.

Ditt barn kan även ha rätt till förskola utifrån ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt eller om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

Förskolan har verksamhet både inomhus och utomhus. Barnet behöver därför ha kläder med sig till förskolan som passar vädret för dagen och årstiden, till exempel ytterkläder för både regn och kyla. Fråga gärna om du osäker på vilka kläder barnet behöver ha med sig till förskolan.

En del av de material och miljöer som finns på förskolorna är digitala. Att stimulera utveckling och lärande genom att få intresse för berättelser, bilder och texter genom de digitala verktygen är ett sätt att lära sig mer.

» Läs mer om ansökan, regler och avgifter

» Läs mer om skollagen och läroplanen

Våra förskolor

Bjuvs kommun har förskolor i Billesholm, Bjuv och Ekeby. Alla våra förskolor följer skollagen och förskolans läroplan men kan ha olika profiler, till exempel vara mer inriktade på utomhuspedagogik. I kommunen finns även några fristående verksamheter.

Här kan du läsa mer om

» Billesholms förskolor

» Bjuvs förskolor

» Ekebys förskolor

» Fristående verksamheter

Personalen i förskolan

Förskollärarna är högskoleutbildade och ansvarar för att arbetet i förskolan följer läroplanen. I förskolan kan det också finnas annan personal som har utbildning eller erfarenhet för att främja barnens utveckling och lärande. Det kan till exempel vara barnskötare, som är en viktig personalgrupp i förskolan och som kompletterar förskollärarna.

Arbetet i förskolan leds av rektorn som har det övergripande ansvaret för utbildningen.

Du som vårdnadshavare

Det är viktigt för förskolan att ha en trygg och god relation med dig som vårdnadshavare. Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för ditt barn att utvecklas rikt och mångsidigt.

Den dagliga kontakten när du lämnar och hämtar ditt barn är en värdefull stund för oss då vi samtalar om hur ditt barn har haft det under dagen. Du är alltid välkommen med dina frågor till oss.

Inskolning

När barnet ska börja förskolan är en förälder med till dess att barnet känner sig trygg. Vi har inskolning under hela året, men under augusti månad har vi en period då vi välkomnar flera nya familjer till förskolan.

Fokus ligger på att skapa många mötesplatser för goda möten mellan barn och vuxna. De barn som redan går på förskolan har även en viktig roll att visa vår verksamhet och bjuda in de nya kompisarna.

Omsorg på obekväm tid

Bjuvs kommun erbjuder pedagogisk omsorg på morgon- och kvällstid utöver ordinarie öppettider på förskola och fritidshem för barn vars vårdnadshavare arbetar på obekväm tid. De ordinarie förskole- och fritidsverksamheterna har öppet 06.00-18.00.

Omsorg på obekväm tid kräver en särskild ansökan.

» Läs mer om barnomsorg på obekväm tid

Måltider i förskolan

I förskolan serveras frukost, lunch och mellanmål. Vi arbetar för att skapa en trygg miljö där barnen får en positiv upplevelse av alla måltider under dagen. Måltiderna ska ge näring och energi, men är även viktiga stunder i lärandet där det ges tillfälle till samtal och känsla av samhörighet.

Är ditt barn i behov av specialkost behöver du anmäla det till kommunen.

» Se vilken mat som serveras i förskolan

» Ladda ner matsedeln som en app

» Läs mer om hur du anmäler specialkost

Infomentor

Infomentor är den lärplattform vi använder för att synliggöra utbildningen på förskolan. I portfolion finns det bilder för att du som vårdnadshavare ska kunna ta del av ditt barns utveckling och lärande.

Det är även i Infomentor du registrerar vilka tider ditt barn ska vara i förskolan och anmäler frånvaro på ett enkelt sätt. Ju bättre framförhållning du har med ditt barns omsorgstider och frånvaro, desto bättre kan vi planera aktiviteter och helheten för alla barns tid i förskolan.

» Läs mer om hur du använder Infomentor

Några dagar varje år har förskolan stängt

Under dessa dagar deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om ditt barn har behov plats även under dessa dagar kontaktar du förskolans rektor.

» Läs mer om vilka dagar förskolorna har stängt

Kontaktcenter
042-458 50 00
info@bjuv.se

Senast publicerad: