Stängt på förskolan

Några dagar varje år har förskolan stängt. Under dessa dagar deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om barnet har behov av plats även under dessa dagar kontaktar du förskolans rektor senast två veckor innan dagen då förskolan är stängd.

Datum för utvärdering och planeringsdagar under hösten 2022

29-30 augusti

21 oktober

7 december

Datum för utvärdering och planeringsdagar under våren 2023

24 januari

15 mars

23 maj

 

Ytterligare en dag tillkommer under våren, denna är dock inte fastställd än.