Bjuvs kommuns logga

Brogårdaskolan

Brogårdaskolan i Bjuv erbjuder grundskola från förskoleklass till årskurs 6, anpassad grundskola samt fritidshem. Vi arbetar utifrån varje elevs förutsättningar att nå kunskapsmålen, och för att skapa välbefinnande och utveckla varje individ till en självständig och nyfiken person.

Brogårdaskolan

Om oss

Brogårdaskolan en nybyggd grundskola i Bjuv för elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi delar våra lokaler med elever i anpassade grundskolan i samma ålder.

Vi har en bra gemenskap på vår skola, vilket skapar en förutsättning för en bra skolgång och trygghet och ger goda resultat för våra elever. Ett bra samarbete mellan hem och skola är viktigt för oss och genom åren har vi skapat ett fint samarbete på skolan tillsammans med vår föräldrarförening och genom att ha en god kommuniktion med er och era barn.

Vi använder lärplattformen InfoMentor där du som vårdnadshavare bland annat kan rapportera frånvaro samt följa barnets kunskapsutveckling.

» Här hittar du mer information om InfoMentor.

» Logga in på InfoMentor.

Våra elevers ansvars- och initiativförmåga uppmuntras genom deltagande i bland annat klassråd och elevråd, där vi tar upp olika frågeställningar och uppmuntar dem till att prata om olika åtgärder som vi kan påverka tillsammans.

Med sköna miljöer både inne och ute, bra lokaler och utrustning skapar vi en miljö för ditt barn att trivas och tycka det är kul att lära sig nya saker. Vi arbetar med att våra elever ska använda digitala verktyg som en del i vår undervisning och som motiverar och utmanar dem i sitt skolarbete.

Barn sitter i korridor

Fritidshem

Om du arbetar eller studerar kan ditt barn gå på fritidshem (fritids) före och efter skoldagen. Barnet kan gå på fritids från förskoleklass till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år.

» Här kan du läsa mer om fritids och hur ansöker om plats. 

innemiljö

Elevhälsa

På skolan finns ett elevhälsoteam (EHT) som tillsammans med den centrala elevhälsan, skolans övriga personal, elever och vårdnadshavare arbetar för att främja elevernas lärande och hälsa.

» Här hittar du kontaktuppgifter och kan läsa mer om elevhälsans arbete.

Sociala medier

Följ oss på Brogårdaskolan på sociala medier. Här lägger vi upp bilder från vår vardag och från våra verksamheter.

 » Länk till vårt Instagramkonto

Brogårdaskolan

Besöksadress
Tibbarpsgatan 47
267 33 Bjuv

Postadress
Bjuvs kommun
Brogårdaskolan
Box 501
267 25 Bjuv

Administration
042-458 53 10

Mejl
brogardaskolan@bjuv.se

Frånvaroanmälan
Infomentor

Rektor
Monika Kjell
042-458 53 05
monika.kjell@bjuv.se

Biträdande rektor
Sven Wolt
042-458 53 70
sven.wolt@bjuv.se

Rektor anpassade grundskolan
Anna Bergevi
0709-58 53 67
anna.bergevi@bjuv.se

Biträdande rektor fritidshem
Anette Sävström
0729-66 13 90
anette.savstrom@bjuv.se

Fritidshem
brogarda.fritidshem@skola.bjuv.se

Avdelning


F-klass

0709-55 36 63

åk 1

0709-55 36 66

åk 2

0709-55 36 67

åk 3

0709-55 36 64

åk 4-6

0709-55 36 20


Senast publicerad: